Sammenslutning av sosiale eller yrkesmessig karakter, der hensikten var å beskytte medlemmene. Gildene hadde også en religiøs karakter ved at de var viet til en helgen og gjennomførte religiøse ritualer under medlemsmøtene. Gilder var vanlig i middelalderen, men ble forbudt ved reformasjonen. De yrkesbaserte gildene ble da omdannet til laug som ikke hadde religiøse funksjoner.

GAE.