Gesell var betegnelsen på en betrodd medarbeider på stuen. Han hadde overordnet ansvar for jungen og kunne fungere som forvalterens stedfortreder. Begrepet gesell var trolig i bruk på Det hanseatiske kontoret alt i senmiddelalderen, og ble videreført helt fram til Det norske kontor ble oppløst i 1898. Gesellene hadde som regel begynt som jungen, og gjennomførte en læretid som ble avsluttet med en geselleksamen. Da var de formelt opplært innenfor handelsvirksomheten på stuen og kunne senere avansere til forvalter.

GAE.