I 1830 fikk Bergen by tilsatt en Stadskonduktør (byingeniør). En av Stadskonduktørens sentrale oppgaver var å vedlikeholde et generalkart over byen. De eldste generalkartene er fra 1830 årene (Jersin), og det neste fra 1848 (Høgh). De tidlige kartene har relativt få detaljer og viser ikke grensene for enkelteiendommer. Først med generalkartet 1881 og det senere fra 1913 er bygninger og grenser inntegnet.

Utsnitt fra generalkartet 1881.

Utsnitt fra generalkartet 1913.

Gjeldende kart og eiendomsinformasjon

Både Bergen kommune og Statens kartverk leverer karttjenester i egne kartportaler. Bergens kommunes kartportal har URL: www.bergenskart.no. Statenskartverk har URL: www.seeiendom.no. Se også Google.

Kildereferanse: Bergen kommune, Historiske kart, www.bergenskart.no.

AS.