En stueforvalter stod for den daglige driften av stuen på vegne av stueeieren (prinsipalen). Dette var vanlig der stueeieren ikke oppholdt seg i Bergen, slik det ofte var tilfellet for de hanseatiske stueeierne som var borgere i en av de tyske hansabyene. Men i slike tilfeller var det også vanlig at eieren og forvalteren var i kompaniskap, slik at forvalterens drift av stuen gav andel i vinning og tap på samme måte som eierens innsats i form av investering i eierskapet. En annen form for forvalteransvar var et ansettelsesforhold, det vil si at forvalteren ble lønnet for sitt arbeid.

GAE.