Bak Gullskoen ble det under bryggegravingene avdekket rester av murverk som er tolket som ruinen etter Lavranskirken. Fra 1568 finnes en leiekontrakt for et steinhus her, omtalt som Erik Rosenkrantz’ steinhus og grunn.

Kilder til Erik Rosenkrantz’ steinhus og grunn: