Bak Gullskoen ble det under bryggegravingene avdekket rester av murverk som er tolket som ruinen etter Lavranskirken. Fra 1568 finnes en leiekontrakt for et steinhus her, omtalt som Erik Rosenkrantz’ steinhus og grunn.

Kilder til Erik Rosenkrantz’ steinhus og grunn:

NM I s. 473 (nr. 46)

NM I s. 475 (nr. 52)

NRR I s. 472

1562 – 1765 Danica 953

1568 DHMS 5 s. 38-39

1578 DHMS 5 s. 40

1568 – 1578 UBB dipl. saml. 10. juli 1568 – 22. juni 1578.