Eiendomsrefranser før 1887

I 1778 etablerte Bergenby et matrikkelsystem basert på roder og husnumre. Byen var delt inn i 24 roder og der Kontorets dannet et eget adminitrativt område, tilsvarende en egen rode.

Rodene i Bergen 1887

 

Eiendomsrefranser 1887-1985

I 1887 innførte Bergenby en eiendomsmatrikkel basert på gatenavn og husnumre. Kontorets område beholt de eldre stuenummer.

 

Eiendomsrefranser etter 1985

I 1985 ble matrikkelen omkodet til gårds og bruksnr som en konsekvens av bestemmelsene i Delingsloven 1979.

Generalkartet 1881 og dagens eiendomsgrenser

 

Kartliste i Bergen byarkiv

AS.