Egenhandler var en kjøpmannBryggen som drev handel i bryggegårdene og som hadde borgerskap i Bergen. Egenhandleren stod dermed utenfor det hanseatiske felleskapet organisert gjennom Det tyske Kontor. Egenhandleren var i hovedsak tidligere hanseatiske kjøpmenn, forvaltere eller geseller som hadde kjøpt en hanseatisk stue, men som valgt å ta borgerskap i Bergen. Slike egnehandlere dukker for alvor opp på slutten av 1600-tallet, og utover på 1700-tallet er de i stort flertall i bryggegårdene.

GAE.