Edvard Edvardsen (født 1630 – død 1695) var conrector ved katedralskolen i Bergen. Han var forfatter til et omfattende historieverk om Bergen, Den Wiit-berømte, Den i fordum Dage Kongelige Residentzis, oc endnu høy-Privilegerede Kiøb- oc Handel-Stad Bergen udi Norrige. Edvardsen brukte blant annet Bergens Fundas og Den norske So, sammen med en rekke andre byhistoriske skrifter som kilder. Manuskriptet har en brei omtale av hanseatene og Det hanseatiske kontoret i Bergen, og alle bryggegårdene på hans tid blir beskrevet. Edvardsens manuskript ble trykt i utdrag i Norske Magasin II og i sin helhet i Bergen historiske Forening 1952-54. Ludvig Holberg, benyttet i i hovedsak Edvardsens manuskript som forelegg for sin Bergens historie, utgitt i København i 1737. For en nærmere biografi av Edvardsen, se Store norske leksikon.

GAE