Området nord for Gullskoen var i middelalderen del av Bryggen, men bryggegårdene her forsvant dels etter brannen i 1476 og dels etter en mindre brann i 1527. En av gårdene her het Dreggen, men fra 1500-tallet har dette vært brukt for området.

Dette utsnittet fra Scholeusstikket viser Dreggen som et ubygd område. Dels inngjerdet og dels brukt til båtbygging.

GAE.