Området nord for Gullskoen var i middelalderen del av Bryggen, men bryggegårdene her forsvant dels etter brannen i 1476 og dels etter en mindre brann i 1527. En av gårdene her het Dreggen, men fra 1500-tallet har dette vært brukt for området mellom Gullskoen og Rosenkrantztårnet.

Kilder til området Dreggen

Dette utsnittet fra Scholeusstikket (ca. 1580) viser Dreggen som et ubygd område. Dels inngjerdet og dels brukt til båtbygging.

GAE.