I 1754 ble det opprettet et nytt kontor blant egenhandlerne på Bryggen etter mønster av Det tyske kontor. Det nye kontoret blir ofte omtalt i historiske framstillinger som Det norske kontor, men i kildematerialet er det ofte kalt Det bergenske konto, Det nordiske kontor eller Kjøpmannskontoret. Det norske kontors privilegier ble opphevet av Stortinget i 1866, men formelt ble ikke kontoret oppløst før i 1899. Kjøpmennene som var tilknyttet Det norske kontor drev i hovedsak handel med tørrfisk fra Nord-Norge etter samme mønster som hanseatene ved Det tyske kontor. Arkivet etter Det norske kontor er i stor grad bevart og er i dag ved Byarkivet i Bergen.

Anordning og artikler for de kontoriske i Bergen

GAE.