Å holde orden i brev og protokoller var viktig, ikke minst når det dukket opp spørsmål om tidligere saker. Men i arkivet lå også lister over kjøpmennene som hørte til under Kontoret og de folkene de hadde i tjeneste. Her det var protokoller over avgiftene kjøpmennene skulle betale, slik som skattene til den norske kongen, og her ble kopibøker for utgående brev og kasser med inngående korrespondanse oppbevart. Det meste av det som er bevart av Kontorets arkiv ligger i dag ved Byarkivet i Lübeck. Da Kontoret i Bergen ble oppløst i 1760-årene, ble arkivet sendt til Bergenfarerkompaniet i Lübeck.

GAE.