Egentlig Die nortsche Saw for de 11 kjente manuskriptene er alle på tysk. Verket ble trolig forfattet i 1580-årene, men forfatteren er ukjent. Verket er dels en allegori der det norske samfunnet blir sammenliknet med flokker av ulike tamme fugler som høns, gjess og andre. De er truet av rovdyr fra andre land. Dels er det et religiøst skrift som legger vekt på at moralsk forfall er et tegn på at samfunnet går mot undergangen. Men verket inneholder også for en stor del historisk stoff og samtidskommentarer. Særlig de siste er sterkt polemiske og forfatteren skjuler navnet på dem han kritiserer sterkest ved å bruke uleselige tegn. Det meste av det historiske stoffet tar for seg bergenske forhold, og særlig blir hanseatene utsatt for negativ omtale.

På samme måte som Bergens Fundas sirkulerte Den norske So i ulike avskrifter, og det er aldri blitt trykt i sin helhet. De historiske delene av Den norske So ble trykt i Norske Magasin II, men utgiveren omsatte da teksten til norsk (dansk).

Forside til et av håndskriftene av Den norske So. Det kongelige bibliotek, København. GKS 2836. Den norske So er et skrift som skal vekke det kristne menneske ved å peka på jærtegn i tida. Ett av disse var at det i Oslo den 7. juli 1581 ble født et underlig svin. Det hadde munn, øre og tenner som en ape, men øyne som en hare. Nese hadde det som et menneske, men fra hodet voks et horn så langt at det lignet snabelen på en elefant. Og hårløst var svinet med myk og hvit hud. Det var Die Nordische Saw, eller den norske so (purke). Teksten underillustrasjonen er fra Lukas evangelium 21, 25: Es wirden Zeichen gesehen ahn der Sohn, Mohn und Stirne. Und auff Erden wirtt Leutten Bange sein.

GAE.