De tyske håndverkerne i Bergen organiserte seg i egne håndverkergilder, ofte omtalt som de fem amtene, som var skomakerne, skredderne, skinnerne, gullsmeden, barteskjærerne. Trolig var det disse som også innførte skikken med å skyte på papegøyen eller skiven, slik det framgår av et brev fra 1497. DN 2 nr. 994.

GAE.