Det hanseatiske kontoret i Bergen var ett av fire kontorer, det vil si de fire største hanseatiske handelskoloniene i byer som ikke var med i det hanseatiske forbundet. De tre andre var kontorene i Novgorod, Brügge og London.

GAE.