Bergen hadde senest fra 1200-tallet et eget byråd og medlemmene ble kalt rådmenn. Dette var fremstående menn, enten lokale stormenn eller husbøndene. Disse skulle stå for styret av byen og dømme i byretten. I Bergen var det kongens faste representanter som ledet rådet. Egne borgermestre fikk Bergen først på 1520-tallet.

GAE.