Magnus Lagabøte, konge 1261-1280, gjorde et stort lovrevisjonsarbeid for hele det norske kongerikets lover, og det ble også utarbeidet en egen lov, vedtatt i 1276, for byen. Det er typisk for middelalderen at det ble laget egne lover for byene, som dermed skilte dem fra landsbygdene omkring. Den bergenske byloven skiller seg først og fremst fra Landsloven når det gjelder særlige forhold i byene, som hus- og gateregulering, lovgivning for handel, vakthold og annet som ikke var relevant for landsbygdene. For øvrig er store deler av Byloven lik Landsloven. Den bergenske byloven ble også modell for bylover for andre norske byer, stort sett er det bare lokale navn som er byttet ut.

GAE.