I middelalderen var det vanlig at bebyggelsen av inndelt i gårder, og de er kjent fra hele byen, ikke bare på Bryggen med de karakteristiske bryggegårdene som preger bydelen i dag. Ofte blir gårdene omtalt som bygårder, og da i motsetning til bondegård på landsbygda. Det finnes likheter mellom bygården og bondegården. Begge bestod i regelen av flere enheter med et fellesskap slik vi finner de for den typiske vestnorske bondegården som ofte var delt i flere gårdsbruk, men der våningshus sammen med låver, fjøs, stall og andrebruksbygninger var samlet i en klynge.

GAE.