• 1303 D.N I nr. 98: Bevitnelse. “i Bua garde”, »i oefsta kovanum i sioar husunum i Bua garde”.
  • 1304 D.N. I nr. 103: Mekling, “i Bua garðe” (Soluæigar husþroeiyiu i B).
  • 1373 Hans. Urk. IV nr. 457: Salg av eiendom, “in den Buweghardis”. “stupis et domibus in den B”.
  • 1370 Hans. Urk. IV nr. 655: Salg av eiendom, “in den Bogarden”. “de hus up de wy hebbet in den B”.
  • 1516—18 N.R.J. I: Nevnt 3 ganger. Regnskap. “Bogaarden” “Bogaardhen”. Handel.
  • 1522 N.R.J. III s. 638: Skatteregnskap. “Bogardenn”. 6 skattebetalere.

AS.