DN 1, nr. 97, 1303

D.N I nr. 98, 1303 (?): Bevitnelse. “i Bua garde”, »i oefsta kovanum i sioar husunum i Bua garde”.

D.N. I nr. 103 1304 (?) Mekling, “i Bua garðe” (Soluæigar husþroeiyiu i B).

DN 12, nr. 47, 1313

HUB IV nr. 655, 1370: Salg av eiendom, “in den Bogarden”. “de hus up de wy hebbet in den B”.

HUB IV, nr. 457, 1373: Salg av eiendom, “in den Buweghardis”. “stupis et domibus in den B”.

HUB IV, nr. 65, 1379

NRJ I, s. 65 (p. 64)

NRJ I, s. 85

NRJ I, s. 103 (p. 85)

NRJ I, s. 185 (p. 127)

NRJ III, s. 638-39 (p. 26-27), 1522: Skatteregnskap. “Bogardenn”. 6 skattebetalere.

Bergen byarkiv, 646 Hd2, LK11, s. 40-41, 1563

AHL ASA Danica nr. 850, 1563

Absalon Pedersson 1963, s. 289

Absalon Pedersson 1963, s. 321

NLR IV, s. 4 (p. 9)

NLR IV, s. 16 (p. 29)

NM II, s. 25, ca 1584

NM II, s. 285, nr. 41.

NHD V, s. 161-67, 1599

AHL Bgf. 507, ca. 1625

AHL Bgf. 1040, p. 15, 1635

AHL Bgf. 1040, p. 203r, 1648

AHL Bgf. 538, 1700-03

AHL Bgf. 1045, 30.11. 1705

AHL Bgf. 543, 1718