Bryggegård nevnt første gang i 1303.

Kilder til Bugården

Etter 1702

Bugårdens gårdsrekke i nord hadde både før og etter 1702 brannen en handelsstue som strakte seg fra bryggen til Arent Meyers kjeller. Vegginskripsjonen sier at den ble oppført i 1666 av oldermand Didrik Wolpmann. Ildhuset nedenfor kjelleren ble nedreven på 1800-tallet. Sydsiden fikk tre handelsstuer og ildhus; schøtstuen blev derimot ikke gjenoppbygget etter 1702-brannen.

Stuer i Bugården Kart Dokumenter

AS.