Bryggegård nevnt første gang i dokument fra 1303.

Bugårdens nordlige husrekke saman med store deler av den sørlige, brant i 1955. Den sørlige sjøstuen ble skadet, men satt i stand. Foto: G. A. Ersland 2015.

 

Kilder til Bugårdens eldste historie.

GAE