Området i krysset ved dagens Vetrlidsallmenning og Kong Oscarsgate. Navnet muligvis det samme som sporden på en fisk, altså Bryggens hale.

GAE.