Bryggen blir regnet som Bergens eldste bydel. Det var trolig her den eldste byen ble dannet, kanskje så tidlig som i siste del av 1000-tallet, slik sagaforfattere tidlig på 1200-tallet forutsatte da de skrev at det var Olav Kyrre som grunnla byen. I dag blir 1070 regnet som byens grunnleggingsår, et årstall som forfatteren av Bergens Fundas lanserte. De eldste arkeologiske sporene etter bebyggelse er funnet på nedsiden av Mariakirken, og kan dateres til omkring 1100. Men det er også funnet eldre spor av aktivitet, uten at det sikkert lar seg avgjøre om disse skal tolkes bevis for en fast bymessig bebyggelse.

Fra en start, kanskje på slutten av 1000-tallet vokste Bryggen med stadig flere rekker av hus, gårder, og etter hvert ble det bygd brygger foran. Til slutt dannet bryggene et samlet anlegg som strakte seg helt fra Holmen og til Bryggesporden. Over 30 bryggegårder er kjent med egne gårdsnavn fra middelalderen. Men delvis etter enn brann i 1476 og i 1527, ble de nordligste ikke gjenreist, og dette området fikk navnet Dreggen. Bryggen var spart for større branner mellom 1476 og brannen i 1702. Bryggen etter 1527 hadde 19 gårder fram til 1643, da den sørligste, Rotmansgården, ble revet.

Utsnitt av Scholeusstikket, Bryggen ca. 1580. Helt til høyre ved B står Rosenkrantztårnet. C er Mariakirken og G er Martinskirken.

GAE.