Bryggen etter 1899

Øverst Bryggen i 2005. Foto  G. A. Ersland. I midten Bryggen ca 1880. Foto: K. Knudsen. Nederst kart over Bryggen ca. 1880. Gårder farget rosa  er bevart. Gårdene til høyre for Nikolaikirkeallmenning ble sanerte i perioden 1899 – 1912.
Finnegården med Det hanseatiske museum er bevart lengts til høyre. Gårdene lengst till venstre brant i 1955. På mindre enn 60 år ble  om lag to tredjedeler av Bryggen ødelagt.

GAE.