Samling av hus- og grunneiendom med passasje og bryggeplass på Bryggen. Bryggegårdene kan alle følges tilbake til middelalderen gjennom dokumenter ved hjelpa av gårdsnavnet, og hører med til middelalderens bygårder. Karakteristisk for bryggegården er de lange rekkene av hus langs en passasje. Bryggegårdene er enten enkelt- eller dobbeltgårder.

Foto: G. A. Ersland, 2005.

GAE.