Brygge- eller kaiplass foran en bygård. Karakteristisk er den sammenhengende kaiplassen på Bryggen, som er opphavet til bydelens navn. Bergens bylov fra 1276 omtaler bryggene, og at de dannet et sammenhengende anlegg mellom bryggegårdene og Vågen. Entallsformen Bryggen er det mulig at hanseatene tok i bruk, og Scholeusstikket fra ca. 1580 viser et bredt enhetlig anlegg og tilsvarende finnes også på et panorama over byen ca. 1740.Brygge1

Utsnitt av Scholeusstikket ca. 1580.

Brygge2 Bryggen (32) utsnitt fra panorama over Bergen ca. 1740. Original i Universitetsmuseet i Bergen.

 

 

 

 

 

 

 

GAE.