Bryggegård nevnt første gang i 1283 (Biskup sögur I, s. 758), men denne identifikasjonen er usikker. Første sikre kjente omtale er frå 1487. Brødregarden låg mellom Finnegården og Vetrliden.

Kilder til Brødregårdens historie.

GAE