Allmenning nevnt i Byloven. Breidaalleminng gikk fra Nikolaikirken på oversiden av Øvregaten og ned til Bryggen og Vågen. Breidaallmenning delte Bryggen i to omtrent like deler, og utgjorde den sentrale midtaksen i middelalderbyen. Navnet kommer trolig av at den var særlig brei, og dermed kunne også Stevnestova (rådhuset) med byens vinkjeller bygges her ved slutten av 1200-tallet. På den nederste delen mot Vågen lå byens torg. Omkring 1440 reiste hanseatene Kjøpmannsstuen mellom torget og Stevnestova. Breidaallmenning ble utvidet etter brannen i 1476 ved at en gårdsrekke på hver side av allmenningen ikke ble gjenreist. Men senere, trolig på 1600-tallet, ble det reist boder her, og allmenningen ble redusert til et smalt gateløp på nordsiden av Kjøpmannsstuen.

Byloven nevner Nikolaikirkeallmenning med en plassering som tilsvarer Breidallmenning, og av sammenhengen lå Breidallmenning lengre nord. Men Byloven er den eneste kilden som nevner en Nikolaikirkeallmenning i middelalderen. Se “Den eldre Breidallmenning”.

GAE.