1309 DN II nr. 95

1309 DN II nr. 97

1310 DN II nr. 102

1311 BHFS nr. 60 s. 193

1337 DN II nr. nr. 223 NB! Feil i ingressen “Brödresgaard“.

1340 DN V nr. 142

1395 HUB 5 nr. 196

1449 (1696) Bgf. 614 (10)

1518 NRJ I s. 112 (p. 119)

1518 NRJ I s. 235 (p. 276)

1518 NRJ I s. 288 (p. 14)

1518 – 1519 NRJ I s. 326 (p. 152)

1519 NRJ I s. 269 (p. 16)

1519 NRJ I s. 278 (p. 67)

1519 NRJ I s. 465 (p. 258)

1521 NRJ III s. 23 (p. 5)

1522 NRJ III s. 484 (p. 29)

1522 NRJ III s. 639 (p. 27 – 28)

1522 – 1523 NRJ III s. 629 (p. 5)

1522 NRJ III s. 556 (p. 167)

1527 Bruns 1900 s. 346

1535 NRR I s. 44

1539 Danica nr. 849

1558 (1569) NM I s. 498 nr. 66

1567 NLR IV s. 4 (p. 9)

1567 NLR IV s. 18 (p. 32)

1567 NLR IV s. 22 (p. 38)

1569 NRR I s. 632

1570 Absalon Pedersson Dagbok, s. 388

1580 NHD II s. 51 – 53

1584 NM II s. 25

1615 NM II s. 285, nr. 41

1625 (o.) Bgf nr. 507

1635 Bgf nr. 1040, p. 15

1705 Bgf nr. 1045, 30.11.1705

1700 – 1703 Bgf nr. 538

1709 – 1716 Bgf nr. 542

1718 Bgf nr. 543

1729 Bgf nr. 698

1727 Bgf nr. 730

1734 Bgf nr. 730