Brannen i 1623 omfatta på same måte som brannen i 1582, Vågsbunnen og dei indre delane av Strandsiden. Men i tillegg brann området utanfor Muren med Nykirken og all bebyggelse så langt han på den tida strekte seg utover til Nordnespynten. Også delar av Øvregata med Martinskirken gjekk med i brannen. Fossen 1979 s. 273.

GAE