“I året 1500 og 27 er i Bergen fem gårder nedbrent, som er Golscho og Klene Swensgarden og Stwengarden og Bremergarden og Schege. Og fra disse gårdene stod ikke en stokk igjen. Og der forbrant en styrmann som het Jacob Kastensen, og han var styrmannen til Clawesz Fynken. Han hadde seilt fra Lubeke med vinterøl. Og dette skjedde ved midnatt og det varte ikke mer enn tre timer. Gesellene på Bryggen gjorde et stort arbeid under brannen fordi de hengte våte seil over Sustergarden.* Og begynte brannen først i den Golescho, og det skyldtes deres egen grue** og fordi de var drukne og fulle i gården. Og dette skjedde mandagsnatta til tirsdag Apolloni dag*** i året 1500 og 27.”

* …dat se den Sustergarden reyden myt lacken unde mit wetten.

**…dat Quam van eren egen fure to,..

*** 18. april.

 

Originalen til tekstutdraget finnes i Bergenfarerenes “Schüttungsrechnungsbuch”, her oversatt fra nedertysk etter Bruns 1900 s. 394. For navn i teksten er skriveformene i forelegget beholdt. Gårdsnavna er lett kjennelige som Gullskoen, Lille Svensgården, Bremergården og Skjeggen. Forma Stwengarden er derimot vanskeligere. Bruns tolket dette som Store Svensgården (note 3, s. 394), men Koren Wiberg har derimot vist at en slik lesemåte er problematisk, og leser det de Stweg gard. Lorentzen fulgte Bruns lesemåte, men tok ikke med “store”, og avviste Koren Wibergs tolking (Lorentzen 1952, s. 95 og 122). Helle sluttet seg til Lorentzens tolking (Helle 1982 s. 236). Større klarhet for lesemåten kommer fram dersom vi sammenlikner oppregningen av gårder som brant i 1527 med en liste over Kontorets gårder i 1449 (AHL Bgf. nr. 614). Lista ble satt opp i 1690-årene på grunnlag av en gammel protokoll, trolig fra 1440-årene (Ersland 2005C, s. 48f. Ersland 2011A, s. 34ff.).

Lista begynner i Nord med 1. Schegge, 2. Bremergarten, 3. Stuuegarten, 4. Alter Schwensgarten, 5. Goldt Schue. Rekkefølgen er omvendt i forhold til oppregningen av gårder som brant i 1527, og Stwengarten er i 1449-lista kalt Stuuegarten og Klene Schwensgarten er kalt Alter Schwensgarten.

GAE