Fra Bergenskartet.no

Mandag 4. juli 1955 brøt det ut brann i SøstergårdenBryggen, og nabogårdene Gullskoen og Engelgården ble totalskadet. I Bugården ble en sjøstue og ildhuset berget. Brannen førte til store diskusjoner om hva som skulle skje med området. Til slutt ble det vedtatt å bevare den gjenstående delen av Bryggen, og å legg ut brannområdet for ny bebyggelse. Dette førte til diskusjoner om hva som skulle bygges, og i 1970-årene ble det til slutt bestemt å bygge et hotell på tomten som skulle tilpasses i form og høyde de gjenstående gårdene. En del av løsningen var å gjenreise sjøstuene fra Gullskoen, Søstergården og Engelgården i tråd med den ytre utformingen før brannen. Dermed bevarte en også inntrykket av en helhetlig fasaderekke mellom Dreggen og Nikolaikirkeallmenning. I perioden 1955 – 1969 ble det utført omfattende arkeologiske utgravninger i brannområdet (Bryggegravningene), med supplerende undersøkelser i forbindelse med tilrettelegging av området for nybygging. De arkeologiske utgravningene førte til en rekke interessante funn som ga ny viten om Bergens historie spesielt, men kanskje enda viktigere generelt om framveksten av nordeuropeiske havnebyer fra middelalderen. Både i omfang og metodisk var utgravingene nyskapende og vakte internasjonal oppmerksomhet. I 1978 ble Bryggens Museum åpnet. Museet viser funn fra utgravingene, dels av bygningsrester plasserte i et rekonstruert terreng i tråd med slik de ble funnet.

 

BM/GAE