Fra Bergenskarte.no

Brannen den 19. mai 1702 var den største og mest ødeleggende i byens historie. Den oppsto nær Manufakturhuset ved Lille Lungegårdsvann og spredte seg mot Vågen. På Strandsiden ble den stoppet ved Holbergsallmenningen, på østsiden ved Mariakirken. Brannen varte i 12-13 timer. 7/8 av byen brant ned, og både Kontoret, Domkirken, Korskirken, Martinskirken, Rådhuset, Manufakturhuset, Latinskolen, Bispegården og St. Jørgens Hospital gikk tapt.

Brannen ga mulighet til å skape en åpnere og mer brannsikker by, og reguleringsplanen var omfattende. Allmenningene ble utvidet, og det ble anlagt en stor åpen plass mellom Torgallmenningen og Vetrlidsallmenningen (Torget). Domkirkeallmenningen (Nygaten) ble anlagt. Langs hovedgater og allmenninger skulle alle hus være i mur.

Kilde : bergenskartet.no.

BM.