Brannen brøt ut natt til 11. september i gården Vetrliden sør på Bryggen, og spredte seg til Apostelkirken i nord til Korskirken i sør. Kjøpmannen Hans Kalveswinckel, som i beruset tilstand hadde vært uforsiktig med ild, ble regnet som ansvarlig for brannen. Det gikk rykter om at andre kunne være innblandet, og saken ble etterforsket. Kalveswinckels junge omkom, og de materielle skadene var store. Tapene var ekstra store fordi tørrfisk var lagret for vinteren etter stevnen. Etter brannen besluttet Kontoret i fellesskap å betale grunnleie for fem gårder (de fem øde tuftene). Disse skulle ikke gjenreises, men ligge som åpne områder for å begrense omfanget av eventuelle senere branner.

Kilde : bergenskartet.no.

BM/GAE