Medlemmer av bybefolkningen som kan regnes blant borgerne.

Om borgerskap i Bergen i middelalderen, se særlig Knut Helle, Bergen bys historie b. 1 (1982), s. 821-22.

GAE.