Gjeld borgere hadde til stuerBryggen. Mange stueeiere ga kreditt til borgere og førte denne som gjeld på samme måte som nordlandsgjeld og bondegjeld. Borgergjeld har i mindre grad blitt studert av historikere enn nordlandsgjelda. Borgergjelda var jevnt over mindre enn nordlandsgjelda, og det er ikke kjent om borgergjeld til en stue, satte forbud mot at andre stueeiere handlet med den samme borgeren, slik tilfellet var for nordlandsgjelda.

GAE