Fortegnelse over personer som har avlagt borgered og tatt borgerskap i en by. Den eldste borgerboken i Bergen er fra 1568, men de eldste opptegnelsene av borgere i boken gjelder borgerskap avlagt i 1552.

GAE.