Gjeld bønder hadde til stuerBryggen. Mange stueeiere ga kreditt til bønder og førte denne som gjeld på samme måte som nordlandsgjeld og borgergjeld. Bondegjeld har i mindre grad blitt studert av historikere enn nordlandsgjelda. Bondegjelda var jevnt over mindre enn nordlandsgjelda, og det er ikke kjent om slik gjeld til en stue, satte forbud mot at andre stueeiere handlet med den samme bonden, slik tilfellet var for nordlandsgjelda.

GAE