Rom eller mindre bygning som ble brukt til lager, bearbeiding, sortering og vraking av varer. I bryggegårdene ble bodene nærmest Vågen kalt sjøboder mens bodene lenger opp i gården ble kalt landboder.

GAE.