Bergens eldste byhistoriske framstilling. Forfatteren er ukjent, men arbeidet ble trolig gjort mellom sommeren 1559 og våren 1560. Originalen er tapt, men overlevert som avskrifter i flere versjoner fra slutten av 1500-tallet og fram til 1700-tallet. Minst 13 på norsk og 11 på tysk finnes i dag. Bergens Fundas ble først trykt ved slutten av 1700-tallet. Senere i Norske Magasin b. 1 (1858), og i en god utgave i 1957 av Mikjel Sørlie. Forfatteren av Bergens Fundas er sterkt kritisk til HanseateneBryggen. For Bergens historie og ikke minst Bryggen i perioden 1400 til 1550-årene, er Bergens Fundas et helt sentralt kildeskrift, men forfatteren behandler også byens eldste periode, og slutter seg til sagaforfatterenes opplysninger om at det var Olav Kyrre som grunnla Bergen. Her er det i BF opplyst at dette skjedde i året 1070. Det er altså forfatteren av BF som er opphavet til året for byens grunnlegging, men hvor han har denne opplysningen fra, er ikke kjent. Forfatteren av Den norske So har benyttet seg av Bergen Fundas.

Illustrert tittelside til en tyskspråklig versjon av Bergens Fundas. Tårnet kan minne om byens våpen på 1500- og 1600-talet, slik vi ser det på Scholeusstikket. Håkonshallen til høyre er lett gjenkjennelig med trappegavler slik den også er vist på Scholeusstikket. På den andre siden av Vågen står sjøboder. Den øverste teksten: Beschutz auch Unses Landes Herrn, mit Segen wollst Reichlich Mehrn Dieser Stadt Raht und gantz Gemein lass die Herr Chry(s)t befohlen sein mit deinem Schutz der Engelein lass alzeit bey und um uns sein. Den nedre teksten: Bergen Schlos und die Sieben Kugels Bedeuten die Sieben Berge die umm Bergen liggen. Fra Det kongelige bibliotek, København, NKS 1553.

GAE.