Bergenfarerkompaniet i Lübeck organiserte kjøpmenn i Lübeck som eide stuer ved Bryggen. Som oftest hadde bergenfarerkjøpmennene en representant, forvalter, som stod for den daglige driften ved stuen. Bergenfarerkompaniet hadde et eget hus i Lübeck, Bergenfahrerschüttungen, først i Mengstraβe, senere i Breitestraβe. Det fantes tilsvarende sammenslutninger av kjøpmenn i andre hansabyer.

 

Første side i Bergenfahrerkjøpmennene i Lübecks protokoll, påbegynt i 1469 av Christian van Geren. Han var sekretær ved Kontoret i Bergen i 1450-årene. Senere fikk han et presteembete ved Mariakirken i Lübeck og sekretærstillingen for Bergenfahrerne i byen.

Teksten: Dyt Boeck wart angehaue. Ano M. IIII. LXIX. In der vasten tho des Copmas van Bergen clenodiey rekenschop vnde tom Schuttinge. Van heren Christiao van de gere, Vicaio tho lub des Copmas cappellao vnd Secretaio. Do wart ok gebuwet de Schuttig.

 

GAE