Det var trolig i Bryggen-området den eldste byen ble dannet, kanskje så tidlig som i siste del av 1000-tallet, slik sagaforfattere tidlig på 1200-tallet forutsatte da de skrev at det var Olav Kyrre som grunnla byen. I dag blir 1070 regnet som byens grunnleggingsår, et årstal som forfatteren av Bergens Fundas lanserte. De eldste arkeologiske sporene etter bebyggelse er funnet på nedsiden av Mariakirken, og kan dateres til omkring 1100. Men det er også funnet eldre spor av aktivitet, uten at det sikkert lar seg avgjøre om disse skal tolkes som bevis for en fast bymessig bebyggelse.

GAE.