1312 DN I nr. 134

1315 DN I nr. 146, 1315

1317 DN I nr. 150, 1317

1347 DN IV nr. 310, 1347

1347 DN VI nr. 187, 1347

1375 Bruns 1900, s. 21- 22, 1375

1449 Bgf. 614 nr. 14 Ohlgarten ?

1529 Gårdsretten for Jakopsfjorden og Bellgården

1530 Bruns 1900, s. 207 – 208

1584 (ca.)            NM II s. 25