Eldste kartskissen over Bellgården er fra 1750. Midtre del av kartskissen stemmer omtrentlig med terrenget, men nedre del av Bellgården, stuene mot Vågen, er ikkje geografisk korrekt. Tomtegrunnene i denne delen er sammentrekt. Madam Greve, enkje etter Gerhard Greve, var eigar av handelstue 1. Handelstue 2 var eigd av Pegelau.

800px-Jacobogbelldobbelpil

Kilder:

Bergen byarkiv (BBA), A0651 Oh Grunnmålinger, Rekvisisjoner og konsepter, 1750-1830.

Bergen byarkiv (BBA), A0651 Oi Grunnmålinger, 1714-1830.

AS.