Utvalgte dokumenter for Bellgården

Kartforretning 20.03.1750 (Oi-serien)
Bergen byarkiv, Magistratens arkiv, BBA-0651-Oi:3 (C. 1749-1756)
Folio 40-43; Vis ful transkripsjon (pdf), transkripsjon ved Håkon Haugland

Kartforretning 2/5-1750 (Oi-serien)
Bergen byarkiv, Magistratens arkiv, BBA-0651-Oi:3 (C. 1749-1756)
Folio 52-55. Vis kart i forretning.

 

AS.