Bryggegård nevnt første gang i et dokument fra 1312. Da kjøpte Orme Svarte Toresson halve den indre husrekken i Bellgården med tomt, hus, leieinntekter og alt som hørte til for 90 mark forngild. I 1315 overtok Sigrid Erlendsdotter den stova som låg nærmest sjøstova i den ytre husrekken. Til denne hørte to boder og ei stove som stod like ved setstova i gården, og del i felleseiet i gården med andel i setstova og ildhuset. I 1317 var Orm Svarte død, for da inngikk hans etterlevende kone Haldora seg med Sæbjørn bonde i Bellgården, som ga henne den ytre husrekken i gave. Neste gang Bellgården er nevnt i et dokument er i forbindelse med er i et brev om salg av en part i en gård i Onarheims sogn i Sunnhordland. Brevet om salget er datert i juli, og i oktober ble det satt opp et nytt brev om at selgeren hadde fått fullt oppgjør. Dette ble bevitnet i setstova i indre Bellgården.

Den første tyske kjøpmannen vi hører om som eier i Bellgården er Arnold Pale som 1375 satte opp sitt testamente. Mellom de mange eiendelene han testamenterer til ulike mottakere er en stue som ligger i Bellgården i Bergen. Hvor stor del av Bellgården som var på hendene til tyske kjøpmenn i 1375, vet vi ikke, men i 1529 ble det satt opp en felles gårdsrett for Jakopsfjorden og Bellgården, og da må hele gården ha vært dominert av hanseater. Siste gang kildene nevner Bellgard er i 1530, da solgte Heyne Bremer, borger i Lübeck, sitt selskap, stue, i Bergen. Til stuen hørte også boder på Strandsiden, skyld og utstående fordringer samt varer på lager. Hvorfor navnet Bellgården gikk ut av bruk er ikke klart, men av senere kilder ser det ut til at Jakopsfjorden ble fellesnavn for de to gårdene. I dag har gårdsrekken til høyre for inngangen fått navnet Bellgården og den venstre Jakopsfjorden.

Kilder til Bellgården

Etter 1702

Etter 1702-brannen bestod Bellgården av to handelsstuer. De to stuene hadde felles eiendom og disponerte felles arealer med Jacobsfjorden. Bellgården og Jacobsfjorden kan oppfattes som et gårdskompleks, bestående av to og en halv gårdsrekker, to rekker ved bryggekanten og tre i bakkant mot Øvregaten.

Utvalgte kildedata fra verdi- og branntakseringer, tinglyste dokumenter, panteopplysninger, oppmålinger og kart.

Stuer i Bellgården Kart Dokumenter

Foto: Geir Atle Ersland.

Film: Geir Atle Ersland, 2015.

AS / GAE.