En av allmenningene nevnt i Byloven. Autaallmenning, også kalt Åallmenning, gikk langs det som i dag er sørsiden av Vetrlidsallmenning. På nordsiden av allmenningen lå Rothmansgården, nevnt i 1437 da Rothman van Barun fikk byrådets tillatelse til å bygge ut over Autaallmenning. Autaallmenning representerte den sørlige grensen for Bryggen.

GAE.