En av allmenningene nevnt i Byloven. I Bergen bys historie b 1 (1982) setter Knut Helle fram en hypotese om at førsteleddet er det “sjeldne mannsnavnet Aute.” Helle skriver at det gjennom engelske kilder er kjent at det oppholdt seg en prest i Bergen i 1198 nevnt som Outi. (Pipe Rolls over innførte varer). Dette bruker Helle som eksempel på at navnet Aute var i bruk i Bergen(Helle 1982 s. 167 og 200). Autaallmenning, også kalt Ållmenning, lå på sørsiden av Rothmansgården, nevnt i 1437 da Rothman van Barun fikk byrådets tillatelse til å bygge ut over Autaallmenning. Allmenningen ble utvidet til brannallmenning i 1643 da hanseatene ved Kontoret rev Rotmansgården for å skaffe større avstand til bebyggelsen i Vågsbunnen der en brann året før nesten hadde spredd seg videre nordover Bryggen.  Rivingen av Rothmansgården førte til at allmenningen nå grenset til Vetrliden, og navnet Vetrlidsallmenning tok over for Autaallmenning. Autaallmenning representerte den sørlige grensen for Bryggen slik Veterlidsallmenning gjør det i dag.

GAE.