Bryggegård i middelalderen i området sør for Gullskoen. Grunnen (tomten) til Atlegard er nevnt i Rosenkrantz’ grunnbrev de fem øde grunnene i 1562. Det er mulig at Atlegard og Ottogard var samme gård.

Kilder til Atlegards, Ottogards historie.

GAE