Bryggegård i middelalderen i området sør for Gullskoen. Grunnen (tomten) til Atlegard er nevnt i Rosenkrantz’ grunnbrev de fem øde grunnene i 1562.

Kilder til Atlegard

GAE