Medlemmer av samfunnets øverste sjikt. Både verdslige og geistlige personer, aristokrater, med formue og eiendom stor nok til å leve et velstående liv. Aristokratiets gods kunne bestå av privat jordegods, men også gods som enkelte hadde gjennom embeter innenfor kirken eller i kongens tjeneste. Et norsk ord som ofte blir brukt om aristokrater i middelalderen er stormenn, et annet begrep er adel, men det kommer senere i bruk.

GAE.