Allmenningene er beskrevet i Byloven fra 1276 og var frie passasjer eller gater fra bryggene ved Vågen og oppover mot Øvregaten. Etter loven skulle de være ca. 4 meter brede, og først og fremst gi tilgang til havneområdet for de som holdt til i gårder som ikke hadde egen bryggeplass. Loven nevner flere allmenninger i forbindelse med lokaliseringen av hvor de ulike småhandlere og håndverkere skulle holde til. På Bryggen var dette først Autaalmenning, som gikk langs sørsiden av dagens Vetrlidsallmenning. Deretter var det Nikolaikirkeallmenning. Denne allmenningen gikk langs sørsiden av dagens Nikolaikirkeallmenning, fra Vågen og opp til Nikolaikirken på oversiden av Øvregaten. Lenger nord nevner loven Breidaallmenning, men i senere kilder er dette navnet brukt om Nikolaikirkeallmenningen. Deretter lå Buaallmenning, trolig langs en trase som senere ble tomt for den nordre halvdelen av Bugården. Lengst nord av allmenningene lå Mariakirkeallmenning.

GAE.