Achteinene ble valgt mellom kjøpmennene eller stueforvalterne som tilhørte Det hanseatiske kontoret. De fungerte som meddommere i kjøpmannsretten og ble også kalt bisittere fordi de skulle assistere oldermennene som dommere. Vervet er kjent fra ca. 1450 . Opprinnelig ble det utpekt atten, achtzehn, og betegnelsen ble beholdt helt til 1750-årene, selv om færre ble valgt til vervet etter hvert som antallet kontorske medlemmer ved kontoret ble redusert.

GAE